De Elle TENS 2 is een populair apparaat voor pijnbestrijding, vooral tijdens de bevalling. Het gebruik van TENS (Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie) apparaten zoals de Elle TENS 2 varieert echter aanzienlijk tussen verschillende landen.

Nederland

In Nederland is de Elle TENS 2 goed ingeburgerd in de verloskundige zorg. Ongeveer 30% van de zwangere vrouwen maakt gebruik van een TENS-apparaat tijdens de bevalling. Dit percentage is hoog in vergelijking met veel andere landen en is te danken aan de breed toegankelijke zorg en de nadruk op natuurlijke pijnbestrijdingsmethoden. Nederlandse ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken zijn vaak goed uitgerust met deze apparaten en verloskundigen zijn goed getraind in het adviseren over het gebruik ervan.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is het gebruik van de Elle TENS 2 en vergelijkbare apparaten ook wijdverspreid. Ongeveer 25% van de zwangere vrouwen maakt gebruik van een TENS-apparaat tijdens de bevalling. Dit is vergelijkbaar met Nederland, maar iets lager. Dit kan te wijten zijn aan verschillen in gezondheidszorgsystemen en de beschikbaarheid van andere pijnbestrijdingsopties. In het VK wordt TENS ook vaak aanbevolen door vroedvrouwen en is het beschikbaar via het National Health Service (NHS) systeem.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is het gebruik van TENS-apparaten tijdens de bevalling minder gebruikelijk. Slechts ongeveer 10% van de zwangere vrouwen maakt gebruik van een TENS-apparaat. Dit lage percentage kan worden toegeschreven aan een grotere nadruk op medicamenteuze pijnbestrijding, zoals epidurale anesthesie, en minder bekendheid met TENS-apparaten. Daarnaast kunnen verschillen in verzekeringsdekking en kosten ook een rol spelen.

Duitsland

Duitsland vertoont een middenpositie met ongeveer 20% van de zwangere vrouwen die een TENS-apparaat zoals de Elle TENS 2 gebruiken tijdens de bevalling. De Duitse gezondheidszorg hecht ook waarde aan natuurlijke pijnbestrijdingsmethoden, maar er is een bredere variëteit aan beschikbare opties, wat kan leiden tot een iets lager gebruik van TENS-apparaten in vergelijking met Nederland.

Vergelijking en Conclusie

Het gebruik van de Elle TENS 2 varieert aanzienlijk tussen landen, grotendeels afhankelijk van de gezondheidszorgsystemen, culturele voorkeuren voor pijnbestrijding en de beschikbaarheid van TENS-apparaten. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is het gebruik relatief hoog (30% en 25% respectievelijk), wat wijst op een sterke acceptatie van deze methode in de verloskundige zorg. In de Verenigde Staten en Duitsland is het gebruik lager (10% en 20%), wat wijst op verschillen in medische praktijken en voorkeuren.

Het is duidelijk dat terwijl de Elle TENS 2 in sommige landen een essentieel hulpmiddel is tijdens de bevalling, er in andere landen nog ruimte is voor groei en acceptatie. Door bewustwording en educatie kan het gebruik van TENS-apparaten wereldwijd toenemen, waardoor meer vrouwen kunnen profiteren van deze effectieve methode van pijnbestrijding.

Lees meer over de Elle TENS 2

Aanbevolen artikelen